Centrum B2B działa na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.
Celem Centrum jest pogłębianie badań w tym zakresie oraz rozpowszechnianie wiedzy na temat relacji B2B [więcej]

Dyskusja o marketingu i sprzedaży B2B


  • B2BForum - kolejna edycja dyskusji na temat marketingu B2B 19 października 2013 na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.[więcej]

  • B2BForum: Bridging horizons seminar 7.03.2013. Seminarium na temat japońskich w zakresie praktyk relacji i komunikacji B2B. [więcej]

Edukacja

Zapraszamy na seminaria licencjackie dotyczące relacji B2B:

Trwa rekrutacja na kolejne edycje studiów Podyplomowych:

Współpraca międzynarodowa

Budujemy kontakty międzynarodowe w oparciu o grupy badawcze: IMPGroup oraz GSSI, których są aktywnymi członkami. Co roku bierzemy udział w kilku konferencjach zagranicznych oraz wymianie międzynarodowej.

 

Ostatnie publikacje CentrumB2B

 

Badania nad marketingiem B2B

  Strona główna | Idea CentrumB2B | Badania | Publikacje | Edukacja | Kontakt
Treść niniejszego serwisu internetowego stanowi z wyłączną własność CentrumB2B
i jakiekolwiek użycie prezentowanych informacji lub elementów graficznych serwisu internetowego, z wyjątkiem dozwolonych przez Ustawę o prawie autorskim
i prawach pokrewnych wymaga uzyskania zgody właściciela.
Wszelkie użyte w serwisie internetowym informacje prasowe oraz znaki handlowe oraz oznaczenia indywidualizujące stanowią wyłączną własność podmiotów lub twórców umieszczonych informacji i są używane zgodnie z przepisami prawa powszechnego, w związku z czym ich użycie przez osoby trzecie wymaga zgody właściwych osób.